Läkare - Företagshälsovård


* Anslutna till Sjukvården Västra Götaland eller Halland
Beteckningen (*) innebär att vårdgivare antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller Region Halland eller arbetar enligt nationella vårdstaxan. Hos privata vårdgivare med avtal gäller samma patientavgifter och högkostnadsskydd som vid besök hos den offentliga vården.

Madsen Ola

VasaNova
Götabergsgatan 24
411 34 Göteborg
Telefon 031-380 95 10
E-post
Samtliga undersökningar enligt AFS
(härdplast, mast-stolp, rök-kem mm.)
Sjöfolk
Offshore
Lokförare och övrig spårvägspersonal
Yrkes- och fritidsdykning
Alkolåsansökningar
samt övriga intyg till Transportstyrelsen
Spec. i allmänmedicin
Spec. i företagshälsovård
www.vasanova.se

Nilsson Susanne *

Fredshälsan
Fredsgatan 3, 411 07 Göteborg
Telefon 0728-77 70 02
E-post:
www.arkadklininken.se

Skalenius Jan-Olof *

Fredsgatan 3, 411 07 Göteborg
Telefon 0728-77 70 02
www.arkadkliniken.se

Annonser