Leg Dietister

Dietisten ger råd om lämplig mat till patienter som bör ha speciell kost på grund av någon sjukdom, t.ex. diabetes, sjukdomar kring hjärta/kärl, mag-tarmsjukdom eller övervikt. Att förändra kosten kan också vara av betydelse även om man inte har direkta sjukdomssymptom. Dietisten arbetar därför också med förebyggande hälsovård genom att ge information i kost- och näringsfrågor till både enskilda individer och grupper.

Efter att ha skapat sig en bild av en patients matvanor och vardag i övrigt kan dietisten ge råd om vilken mat patienten bör äta och vilka mängder som krävs. Patienten får sedan ett anpassat kostförslag. Kostbehandling följs sedan upp genom kontakt med patienten och ibland också anhöriga. Dietisterna har av Socialstyrelsen utfärdad legitimation.Annonser