Optiker

Legitimerade optiker står under Socialstyrelsens tillsyn. Optikern gör syn undersökningar och provar ut synhjälpmedel som glasögon och kontaktlinser samt synförstorande hjälpmedel för synsvaga. Om undersökningen visar att det behövs prövar optikern ut lämplig korrektion, alltså hjälpmedel för att se bättre. Skulle det vid undersökningen upptäckas någon sjuklig förändring i ögat remitteras kunden vidare till läkare.


Glasögonhuset G. Larsson AB

Östra Hamngatan 34,
Gustav Adolfs Torg,
411 09 Göteborg
Telefon 031-15 92 50
Gunnar Larsson

Annonser